Svarthuvad mås
Svarthuvad mås Hörtehamn (Sk) 10.04.20165

SVarthakad buskskvätta
Svarth.buskskvätta Abbekås golfbana (Sk) 03.04.20166
Brandkronad kungsfågel
Brandkronad kungsfågel Hörteskogen (Sk) 03.04.2016
BERguv
Berguv Skåne (Sk) 19.03.20162
Gravand
Gravand Äspö våtmark(Sk)19.03.20161

mattssonsfoto_enriktig_utanvitt