Brandkronad kungsfågel
Brandkronad kungsfågel Beddingestrand (Sk) 18.04.20152

Trädlärka

Trädlärka Hörtehamn (Sk) 03.04.2015


Tofslärka
Tofslärka Jordberga (Sk) 19.04.20155

Taltrast

Taltrast Beddingestrand (Sk) 06.04.2015