Blåtrast

Blue Rock Thrush Blåtrast Monticola solitarius