Dvärgsnäppa

Least sandpiper  Dvärgsnäppa Calidris minutilla